O gminie

Gmina Wyryki położona jest w obszarze Polesia Zachodniego. Należy do makroregionu wchodzącego w skład Prowincji Niżu Wschodnio Bałtycko-Białoruskiego. Prawie cały obszar gminy wchodzi w skład subregionu Polesia zwanego Garbem Włodawskim graniczącym na południu z Równiną Łęczyńsko-Włodawską, a na północy z subregionem zwanym Zaklęsłość Sosnowicka.

Pod względem tektonicznym gmina Wyryki leży w strefie przejściowej pomiędzy Wzniesieniem Sławatycz, charakteryzującym się względnie płytkim zaleganiem skał krystalicznych, a obniżeniem Nadbużańskim, zbudowanym z osadów górnokarbońskich i wypełnionych osadami mezozoiku. Na powierzchni występują głównie utwory czwartorzędowe o zróżnicowanej miąższości.

Swoim zasięgiem obszar gminy obejmuje 16 sołectw i posiada powierzchnię 219,5 km2. Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Wyryki. Użytki rolne stanowią 6473 ha – 29,5%, natomiast lasy i grunty leśne stanowią ok. 56 % powierzchni gminy – 12 285 ha.

Od stolicy powiatu miasta Włodawy gminę dzieli odległość 10 km. Od stolicy województwa miasta Lublin gmina oddalona jest o 88 km.

Tereny przemysłowe nie występują. Zorganizowanych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy nie ma, jedynie w okolicy Suchawy w dolinie Włodawki takie tereny można tworzyć. Ponadto w miejscowości.

Adampol znajduje się ważny w regionie specjalistyczny ośrodek sanatoryjny leczenia gruźlicy i chorób płuc.