Energia słoneczna w Gminie Wyrykihttp://www.solary-wyryki.eu/rss/Strona projektu "Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Wyryki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.enSat, 13 Apr 2024 05:58:33 GMTSat, 13 Apr 2024 05:58:33 GMTEnergia słoneczna w Gminie Wyrykihttp://www.solary-wyryki.eu/gts_files/images/rss/solary-wyryki-logo.png14433http://www.solary-wyryki.eu/Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji solarnych w Gminie Wyrykihttp://www.solary-wyryki.eu/aktualnosci/?f=1W dniu 18.05.2018 roku w Urzędzie Gminy Wyryki została podpisana umowa na dostawę i montaż instalacji solarnych, której przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa wraz z montażem 229 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 0,96 MW, realizowana w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Wyryki”.Mon, 25 Mar 2019 14:56:09 +0100http://www.solary-wyryki.eu/aktualnosci/?f=1Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Energia odnawialna w Gminie Wyryki”http://www.solary-wyryki.eu/aktualnosci/?f=2Gmina Wyryki w dniu 13.06.2016 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Energia odnawialna w Gminie Wyryki” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.Sun, 24 Mar 2019 13:01:25 +0100http://www.solary-wyryki.eu/aktualnosci/?f=2